En utbrändhet – två perspektiv

Varför?

Den här föreläsningen är framtagen för organisationer som vill lära sig mer om hur det faktiskt är att gå in i väggen och ut igen. Men det handlar lika mycket om vad vi som organisationer kan göra förebyggande för att bygga friska och framgångsrika organisationer. 

Beskrivning

Jag har byggt den här föreläsningen på vad jag saknade som ledare och chef kring begreppen utbrändhet och stress.  

I den första delen av föreläsningen ger jag min personliga upplevelse av orden och beskriver dessa utifrån min egen resa.  Jag vill att åhöraren skall känna hur det kan vara och förstå hur det kan bli som det ibland blir. Jag vill också i föreläsningen väcka till personlig eftertanke av hur våra liv faktiskt ser ut.

Den andra delen av föreläsningen syftar även till att ge konkreta verktyg till ledare och chefer för hur de kan förebygga stressbaserad ohälsa och på så sätt skapa friska och framgångsrika organisationer.

Jag brukar till den här föreläsningen använda ett test som jag tagit fram där vi kan få indikationer på vilka delar åhörarnas organisationer behöver arbeta med

Trots ämnets relativt tunga natur så framförs det med humor och värme och jag kan utlova såväl igenkännande skratt som några aha-upplevelser.

Resultat

  • Ökad förståelse för vad det innebär att faktiskt gå in i väggen
  • Förståelse för vad vi som individer kan göra för att förebygga
  • Förståelse för vad och konkreta åtgärder som vi organisationer kan göra för att förebygga

MÅLGRUPP

Föreläsningen riktar sig till:

  • Organisationer, privatpersoner, ledare och företag som vill lära sig mer om utbrändhet och förebyggande aktiviteter
  • En ledningsgrupp som vill förstå vad de kan göra för att förebygga och skapa en frisk och framgångsrik organisation

Sagt om föreläsningen

"Ärligt, äkta, insiktsfullt, tankeväckande och med en portion humor angriper Johan detta komplexa ämne. Jag lämnar föreläsningen med en större förståelse och personlig reflektion"

Nathalie

FÖRELÄSARE: Johan Victor

LÄNGD: ca 90 min inkl paus
(Bara min egen resa finns som separat föreläsning)
PRIS: Enligt offert

INTRESSERAD? johan@ledarskap1.se

Kontakt: