Kategori: förändring

balans
Johan Victor

Det krävs en revolution

Vi har en pågående stressepidemi som breder ut sig mer och mer. Enligt Gallup uppger 85 % av de anställda att de är oengagerade på jobbet.

Läs mer »