Utbildning

Långsiktigt lärande i en upptäckande miljö

Ledarskap1 har under de senaste fem åren specialiserat sig på utbildning på  distans. Vi är idag ett av Sveriges mest erfarna företag gällande just leverans av utbildning på distans. 

Vi har ett tydligt koncept för hur vi vill driva våra utbildningar som maximerar lärandet för våra deltagare samt är effektiva för våra kunder.

Vi tror på

Vi gör detta genom:

Agilportalen

För att stötta i våra utbildningar lanserar Ledarskap1 agilportalen.se. Agilportalen är ett komplett LMS (learning managment system) där allt material samlas för de utbildningar vi håller.

Inriktningen är som namnet kanske avslöjar på agile som koncept. Det är en samling utbildningar riktade till såväl ledare som team och vi tittar på fenomenet agile utifrån ett brett perspektiv.

Det handlar om att lära sig att såväl arbeta agilt som att förstå förutsättningarna och ledarskapet vi behöver bygga upp för att lyckas i våra agila omställningar.

Gå gärna in och titta så får ni veta mer.

Agilportalen

Changeportalen

I samarbete med Waygroup  och Catrin Brodin levererar vi utbildningar i förändringsledning på vår gemensamma portal Changeportalen. Vi har under flera år tillsammans med Chefsakademin drivit faciliterade utbildningsprogram i vår produkt.

Vi är stolta över allt de innehåll vi kan dela med oss av på Changeportalen som består både av utbildning och en mängd verktyg du kan använda i ditt nästa förändringsinitiativ.

Friska organisationer

Följande utbildning vänder sig till organisationer som vill utbilda sig i vad som skapar friska organisationer. Upplägget är i sitt standardutförande en halvdag men kan förlängas beroende av vilket djup ni behöver.

Utbildning över tid

Som ledare har jag ofta själv upplevt den där fantastiska känslan när man kommer tillbaka från en ledarskapsutbildning. Man är uppfylld av allt nytt man lärt sig och inspirerad av de nya perspektiven man fått. I bästa fall börjar man jobba med det nya man lärt sig men tiden går och minnet från kursen bleknar så smått.

Jag vill erbjuda något långsiktigt kring ledarutveckling. Inte bara en kurs, utan flera. Jag vill skapa långsiktiga samarbeten där vi gör en årsplan. Vi varvar utbildningar med inspirationsföreläsningar, workshops och mentorskap och coachning. Jag ser till att era ledare kan följa de senaste trenderna inom ledarskap, så att den där känslan av inspiration och kunskapsutveckling inte bleknar.

Nedan följer exempel på innehåll och upplägg som jag har arbetat med.