Månad: oktober 2017

ledarskap
Johan Victor

Vad är hållbart ledarskap?

Hållbart ledarskap inbegriper att vara hållbar och att vara med och skapa hållbara förutsättningar i en organisation. Det är ett begrepp som alltmer börjar synas i media

Läs mer »