Föreläsning – Ledare men inte chef

Varför?

Den här föreläsningen är en inspirationsföreläsning kring ledarskap.  Att tala kring ledarskap är roligt och ämnet ”Ledare men inte chef” gör att man tvingas börja vid grunden. Jag får ställa den ultimata frågan. “Vad handlar ledarskap om egentligen?”. Resan börjar där och efter det tas vi med till mina favoritämnen feedback och motivation.

Beskrivning

Föreläsningen är framtagen för att passa en bred målgrupp som vill inspireras kring det egna ledarskapet och hur vi med hjälp av enkla medel kan växa här. Att vara ledare är inte något som vi alla kan välja att vara. Ledarskap handlar nämligen om ett förtroende man får och ett ansvar vi väljer att ta.

Resultat

  • Förståelse för hur vi som individer och medarbetare kan ta ett ledaransvar 
  • Hur vi via feedback kan stärka våra organisationer 
  • Hur vi med hjälp av motivationsteori kan få stöd i vårt eget ledarskap

MÅLGRUPP

  • Grupper som formellt kanske inte är chefer men som trots detta ofta agerar som ledare eller skulle kunna agera som ledare.
  • Chefer som behöver påminnas om vad ledarskap handlar om egentligen
  • Ledare som vill bli stärkta i sin ledarroll

Sagt om föreläsningen

“Grym talare, m humor, konkreta verktyg, snygg presentation, bra dialog m publiken, bra variation i röstläge, energiskt kroppsspråk och snygga konstpauser!”

“En fantastisk föreläsning med mycket konkreta verktyg levererade på ett sätt som berörde både med allvar och humor.”

FÖRELÄSARE: Johan Victor

LÄNGD: ca 50 min 

PRIS: Enligt offert

INTRESSERAD? johan@ledarskap1.se

Kontakt