Tjänstepaket

Friska organisationer är framgångsrika.  Låt Ledarskap1 hjälpa er att bli bättre på att arbeta proaktivt med er organisations välmående. Ledarskap1 erbjuder tjänster kring ett hållbart arbetsliv och ett hållbart ledarskap. Nedan kommer några exempel på vad jag kan hjälpa er med. Har ni frågor så tveka inte att kontakta mig.

Vill du lära dig allt om förändring?

Ledarskap1 har tillsammans med Way group i år lanserat Changeportalen. Changeportalen är en komplett lösning inom förändring och förändringsledning. Den består av ett extensivt mall och övningsbibliotek och en djup och heltäckande utbildning i hur man driver effektiv förändring.
Läs mer

Hur bygger vi friska och framgångsrika organisationer?

Jag har tagit fram en process och ett utbildningspaket för hur man proaktivt kan arbete med psykisk ohälsa inom en organisation. Baserat på aktuell forskning i området så gör vi tillsammans en analys av era nuvarande sjuktal. Vi skapar gemensamt ett business case och tittar på vad sjukskrivningarna kostar för er. Vi låter era riskgrupper svara på en enkät för att få ett kvantitativt material för att analysera just er situation. Baserat på resultatet av dessa analyser sätter vi sedan ihop en handlingsplan och ett utbildningspaket till de personer i organisationen som behöver det mest.
Läs mer

Lärare

Ledarskap1 erbjuder lärartjänster. Det kan antingen vara inom Yh-skolors regi men även hos företag eller andra utbildningsanordnare. Fokusområden är agila arbetssätt, ledarskap och kommunikation

Läs mer

Johan Victor - Alumni

I min roll som utbildare inom Yh och företag så har jag haft den stora glädjen att få möta en mängd elever. Jag har därför skapat ett forum för alla de som har haft mig som lärare. Jag tänker att vi kan fortsätta vår gemensamma resa genom nyhetsbrev, boktips, digitala utbilningsaktiviteter eller varför inte en AW.

Läs mer

Hållbart arbetsliv

Jag har i nära samarbete med fackförbundet Sveriges Farmaceuter tagit fram ett föreläsnings- och utbildningskoncept för deras medlemmar. Det grundar sig på min egen erfarenhet som ledare och chef men även som tidigare utbränd. Jag delar med mig av min egen resa samtidigt som vi tittar på vad forskningen idag säger att vi proaktivt kan göra för att bygga friska och framgångsrika organisationer.

Läs mer