Hållbart arbetsliv och hållbara organisationer

Varför?

Vi vet att ca 50 % av alla som arbetar idag upplever en stressad arbetssituation. Vi vet även att dagens oragnisationer, via den nya AFSen, har fått ett mycket större ansvar rörande den psykosociala arbetsmiljön. Vi vet också att många organisationer inte vet hur det skall ta detta vidare.

Beskrivning

Jag har under det senaste året i nära samarbete med fackförbundet Sveriges Farmaceuter tagit fram ett föreläsnings- och utbildningskoncept för deras medlemmar. Det grundar sig på min egen erfarenhet som ledare och chef men även som tidigare utbränd. Jag delar med mig av min egen resa samtidigt som vi tittar på vad forskningen idag säger att vi proaktivt kan göra för att bygga friska och framgångsrika organisationer.

På Sveriges Farmaceuter har vi riktat in oss på ledare men även kört en föreläsning för alla.

Tanken är att kunna stödja och vidareutveckla era medlemmar eller medarbetare så att de både får kunskap kring stress och psykisk ohälsa men även en förmåga att vara delaktiga i hur vi proaktivt kan arbeta med dessa frågor.

Innehåll

  • Föreläsningar som riktar sig såväl brett som djupt
  • Ett test där man kan få en indikation på var man kan börja arbeta i sin organisation
  • En workshop där man utbildas och samtidigt konkret får arbeta proaktivt med sin arbetssituation och organisation.

MÅLGRUPP

Konceptet riktar sig till:

  • Fackförbund som vill utveckla sina medlemmar 
  • Organisationer som vill utveckla sina medarbetare eller ledare

Sagt om Johan

Har du hört Johan Victor föreläsa? Om inte, gör det! Med energi, inlevelse och en massa känsla levererar han klokheter som landar djupt och känns.

Sanna

Facilitator:  Johan Victor

PRIS: Enligt offert

INTRESSERAD? Kontakta johan@ledarskap1.se