Letar ni efter lärare i agile?

En av de tjänster som jag erbjuder är lärartjänster. Jag har specialiserat mig på agila metoder, agila organisationer och agilt ledarskap. Jag håller även kurser av mer introducerande karaktär, introduktion till IT, introduktion till digitalisering etc.

Jag gillar verkligen utbildning och det som genomsyrar en kurs med mig är:

  • Gruppen blir delaktig i lärandet
  • Jag fokuserar på upplevelseorienterat lärande i möjligaste mån (se exempel på mina agila workshops).
  • Transparenta förväntningar mellan studenterna och mig
  • Kontinuerlig dialog kring förväntningarna under kursens gång
  • Jag fokuserar även på att bygga en trygg grupp

Jag håller utbildningar både i klassrum och på distans. Distanskurserna bygger, på samma sätt som mina vanliga kurser, på mycket interaktion med de studerande. Genom tidigare erfarenheter har jag byggt upp min egen plattform av verktyg för att göra detta möjligt.

Referenser

Några vitsord från min tid som lärare kommer här:

Newton Kompetensutveckling skrev så här när jag blev tilldelades deras lärarpris 2018

“Utmärkelsen årets lärare tilldelas Johan Victor som dels fått bra utvärderingar och dels samarbetet på ett strukturerat och proaktivt sätt med studenter såväl som med Newton. Johan har dessutom visat ett stort engagemang kombinerat med en god förståelse utöver det vanliga för uppdraget”

En referens från en student låter så här:

“Johan är en inspiratör och kommunikatör ut i fingerspetsarna. Hans sätt att leda deltagarna från invanda spår och visa upp nya vägar ger ständigt nya a-ha-upplevelser. Han har en pedagogik som grundar sig i dialog och samarbete mellan alla deltagare, vilket gör att man växer ett par centimeter som person på hans föreläsningar. Som pricken över i:et är Johan en väldigt rolig människa”

Hör av er om ni har ett behov av utbildare lärare i er organisation

Kunder idag är: