5 frågor man kan svara på i en framgångsrik och frisk organisation

Vad är det för frågor vi behöver kunna svara på för att kunna skapa framgångsrika och friska organisationer? Vad är det som gör att vår personal mår bra och är engagerade. Som tur är så sammanfaller detta väldigt väl enligt etablerade forskningsteorier. Jag skall i detta inlägg definiera fem typiska frågor man kan svara på i en organisation som är frisk och framgångsrik.

1. Vem är jag och vad förväntas av mig?

Den första frågan man behöver kunna svara på i en frisk och framgångsrik organisation är “vem är jag?”. Det handlar om att alla i organisationen faktiskt reflekterar kring vem de är. Vad är mina värderingar, vad är mina styrkor, vad är mina individuella mål och vad är mina förväntningar på mig själv? För att det skall ske underlättar det om organisationen ber om det. Det måste vara och bli en del av hur vi pratar, följer upp, stämmer av och distribuerar ansvar. Att strukturerat och målmedvetet arbeta med självkännedom i en organisation är ett oerhört kraftigt verktyg för såväl motivation, välmående och engagemang.

Den andra delen av frågan handlar om vad som förväntas av mig. Att det finns en tydlighet kring organisationens förväntningar på mig. Detta är en extremt viktig förutsättning för att jag skall kunna bedöma och förstå min förmåga att möta dessa förväntningar vilket i sig är en förutsättning för välmående.

2. Varför och vilka är vi?

Organisationer behöver kunna svara på varför de finns till och vilka de är. Att definiera ett tydligt, attraktivt och sant varför är viktigt inte minst för att människor skall kunna bygga upp en inre motivation men även att det skapar friska organisationer. Att jobba med ett tydligt varför är bra att komma ihåg i båda smått och stort. Såväl organisation, avdelning, team och till och med individ kan arbeta med sitt eget varför.

En organisations varför kan finnas i visionen men även märkas genom värderingar och företagskultur. När det gäller värderingar är det viktigt att vi inte stannar i form av fina ord utan att de omsätts i konkreta beteenden som individen kan förhålla sig till. En anledning till varför det är viktigt är för att detta skapar förutsättningar för personalen att bestämma huruvida de är rätt för just den här organisation.

3. Var är vi på väg?

Organisationen måste även kunna definiera en riktning i vilken man vill ta sig. Detta kan göras via strategier och mål. Att kunna kommunicera strategiskt och med riktning, tex via mål, skapar, om man är skicklig på det, både förståelse och förutsägbarhet. Det i sin tur kommer inte bara leda till större förändringsvilja utan även innovativ kapacitet då vi ger möjligheter för alla i organisationen att hitta vägen framåt. Skapandet av en tydlig struktur på hur man definierar vad som som är viktigt här och nu är ett otroligt kraftfullt verktyg i detta arbete. Att vara duktig på att prioritera med strategin i ryggen skapar förutsättningar på att faktiskt leverera lite i taget istället för att hamna i “allt är viktigt jämt”.

4. Hur tar vi oss dit?

Hur vi i detalj tar oss mot målet blir enligt min erfarenhet, men även enligt motivationsforskningen, bäst om vi lämnar det till organisationens medlemmar. Att få bestämma sitt hur skapar en känsla av självbestämmande och autonomi. Men för att kunna hitta sin väg måste organisationen vara duktig på att kommunicera övergripande mål och riktning. Då tillåts personalen  skapa sin egen väg och på ett motiverande vis hitta sitt sätt att bidra till organisationens framgång.

Målarbete handlar inte om att återkoppla en gång om året i samband med dialogsamtal. Vem vill jobba med mål om det inte är något som bryr sig. Här krävs uthållighet och kontinuerliga avstämningar och reflektion kring hur det går. Ett levande och aktivt målarbete är dessutom roligt.

5. Hur lär vi oss nytt?

Den sista frågan rör hur vi lär oss och hur vi förbättrar oss. Här handlar det om att ha inbyggda processer för lärande. En tydlig, ärlig och genuin feedbackkultur är ett fantastiskt verktyg för lärande, men det finns andra. Inom agil utveckling och lean så är det ständiga lärandet en naturlig del och detta måste göras på alla nivåer i organisationen. Individuellt och inom team görs det enklast via feedback och retrospektiv men för att det skall ske måste vi som ledare och chefer lära oss att agera konsekvent och ansvarsfullt. Vi måste faktiskt ställa frågor till de som kan svaren och att återkoppla ofta och ärligt och rakt kring hur vi ser på världen. Att dela, samtala och att nyfiket våga utmana både sig själv och varandra på ett konstruktivt sätt är grunden såväl i innovation och välmående.

 

Kan man i er organisation svaren på dessa 5 frågor? 

  1. Vem är jag och vad förväntas av mig?
  2. Varför och vilka är vi?
  3. Var är vi på väg?
  4. Hur tar vi oss dit?
  5. Hur lär vi oss nytt?

Gör mitt test för att se hur frisk och framgångsrik er organisation är och  tveka inte att kontakta Ledarskap1 så skall jag hjälpa er att hitta just era svar.

1 reaktion på ”5 frågor man kan svara på i en framgångsrik och frisk organisation”

  1. Dessa fem frågor är definitivt väl avvägda och klart relevanta! Pkt 5 är väldigt nog extra mycket försummad enligt min erfarenhet!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.