Jag erkänner, jag är en “overcommitter”

balans

Forskningen visar tydligt att det är viktigt att man har en balans mellan den upplevda ansträngningen och den belöning man får i sin arbetssituation. Men hur kan vi som organisationer arbeta med detta?

ERI Modellen

ERI Modellen som är framtagen av Johannes Siegrist menar att ens ansträngningar kan delas upp i två dimensioner. En som behandlar de ansträngningar vi behöver för att matcha omgivningens krav (extrinsic) och den del som behandlar individens egna krav och drivkraft (intrinsic).

Jag är själv fascinerad av den del som teorin beskriver som overcommittment eller övermotivering. Det handlar om att vissa individer “overcommittar” i relation till sin uppgift. Som arbetsgivare och som ledare är detta beteende svårt att se som något dåligt initialt. Det uppvisas ofta via ett stort engagemang och en förmåga att se helheten och vilja engagera sig i detta. Däremot blir effekten ibland att en person, som är övermotiverad, inte kommer att få den belöning som denne upplever att hens åtagande förtjänar, och då blir det problematiskt.

Jag är en overcommitter

Jag känner igen mig själv i det här. Jag är nog en av världens bästa på att “overcommitta”. Som jag nämnde i mitt senaste inlägg är jag ofta gränslös i mitt eget åtagande. Jag ställer extremt höga krav på mig själv och har otroligt svårt att begränsa mig. Dessutom är min självkänsla nära sammanknuten till min prestation, så belöning i form av feedback  är extremt viktigt för mig.

Den här tendensen att ta ett för stort ansvar gör ofta att varken jag själv eller min omgivning kan balansera upp detta i någon form av belöning. Min omgivning är vanligtvis inte ens medveten om vad jag anser vara omfattningen på mitt uppdrag.  Teorin menar att detta kan leda till en stor intern obalans vilket i sig inte är bra för hälsan. (Jo tack, jag märkte det.)

Belöningar

Vi lämnar mig för en stund och återgår till modellen. Den andra dimensionen är just belöningssidan och det är ju denna våra ansträngningar skall balanseras mot. Vad är det då för typ av belöningar man pratar om? Det är inte alls bara materiell belöning utan även social och psykologisk belöning, dvs möjlighet till befordran eller utveckling men även feedback och annan uppmuntran från såväl chefer som kollegor.

Vad skall vi ta med oss som ledare?

Återigen är reflektion och samtal nyckeln. Fundera kring hur balansen ser ut och upplevs hos dig själv och ta även upp frågan med dina medarbetare. Diskutera frågan med varandra. Hur ser situationen ut, såväl fysiskt, i form av hård ansträngning, monotoni och arbetstider som psykisk ansträngning genom ambitionsnivå, solidaritet på arbetsplatsen och komplexitet i uppgifter? Vad har vi för möjligheter till rast och vila och hur är tempot under dagen?

Belöna ofta

Tänk på balansen och se till att belöna medarbetare. Jobba kontinuerligt med återkoppling genom feedback och visa att du ser dina medarbetare och kollegor. Glöm inte att peka på utvecklingsvägar och möjligheter till nästa steg då det också är en viktig belöning för många. Stanna upp ibland och titta på vad du levererat och beröm dig själv. Få dina medarbetare att göra samma sak. Om det är svårt att hitta något du är stolt över, titta var du befinner dig nu och jämför med var du befann dig för ett halvår sedan.

Jag förespråkar att faktiskt fysiskt klappa sig själv på axeln och säga uppmuntrande saker. “Tack Johan, det där gjorde du bra”.

Se de ambitiösa

Jobba med de personer som du märker ofta tar ett för stort ansvar och som kan behöva hjälp med att begränsa sig. Ha en diskussion med individen, försök att visa var det viktigaste ligger just nu och hur man kan börja. Hjälp dessa personer att formulera tydliga förväntningar och begränsa åtagandet så gott det går. Det kan ibland kännas konstigt att begränsa en individ som så tydligt visar engagemang och förbättringsvilja.  Men att få hjälp med att kanalisera sin energi på rätt saker brukar långsiktigt vara bra. Det är i alla fall min egen upplevelse.

 

 

Är ni intresserade av att höra mer kring mina tankar och skulle vilja ha hjälp att sätta upp en plan för er organisation så tveka inte att kontakta mig.

5 reaktioner på ”Jag erkänner, jag är en “overcommitter””

  1. Pingback: 3 tips på hur vi som ledare skapar friska organisationer - Ledarskap1.se - Hållbart ledarskap

  2. Pingback: Hur leder jag friskt? - Ledarskap1.se - Hållbart ledarskap

  3. Pingback: 4 tips som minskar stressen för entreprenören - Ledarskap1.se - Hållbart ledarskap

  4. Pingback: De 7 viktigaste sakerna jag lärt mig av att bränna ut mig - Ledarskap1.se - Hållbart ledarskap

  5. Pingback: 5 frågor man kan svara på i en framgångsrik och frisk organisation - Ledarskap1.se - Hållbart ledarskap

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.