3 tips på hur vi som ledare skapar friska organisationer


Ett hållbart ledarskap skapar framgångsrika organisationer. Ett hållbart ledarskap handlar om ett ledarskap som håller i längden men som även gör att andra håller i längden. Men vad är det som utgör ett hållbart ledarskap, och hur kan man beskriva det. I det här inlägget kommer jag via forskningen titta på vilken typ av ledarskap som skapar hållbarhet.

Den senaste tiden har jag i följande blogginlägg återgett vad delar av forskningen säger skapar friska organisationer.

Vad är hållbart ledarskap?

Vad är det då för typ av ledarskap vi behöver för att svara upp mot det som skapar friska organisationer? Jag summerar ihop det till följande tre delar. Vi behöver ett tydligt, ett synligt och ett meningsfyllt ledarskap. Jag skall förklara hur jag menar.

Tydligt ledarskap

Om vi som ledare skall få människor att vilja följa oss så är det en förutsättning att vi klarar av att beskriva vart vi vill gå. Det handlar inte om att ha svaren på alla frågor men att ha en intention och vilja att ta sig själv, individen eller gruppen någonstans.

Att kunna beskriva riktning handlar om att skapa förutsättningar för medarbetare att förstå sin omvärld. I KASAM kallas detta för begriplighet. Vi måste kunna skapa en begriplig omvärld för våra medarbetare. Om vi lyckas med det så kommer vi inte bara ha en personal som mår bättre utan vi kommer dessutom att ha lättare att förankra förändringar och grunda beslut. Att vara tydlig skapar dessutom bättre förutsättningar för att lyckas i vår delegering då alla vet och förstår vart vi är på väg.

Ett tydligt ledarskap handlar inte bara om riktning utan även att kunna vara tydlig i det lilla. Som ledare behöver vi kunna (och orka) vara tydlig när vi beskriver en uppgift, en roll eller ett uppdrag. Vad har vi egentligen för förväntningar på individen, dennes förmåga eller på hur uppdraget skall lösas. Den här diskussionen är viktigt utifrån ett friskhetsperspektiv. Det är viktigt att ge medarbetare möjligheten att jämka sina egna förväntningar mot ledarens så att vi ser på uppgiften utifrån samma ögon.

Att som medarbetare känna att du har förmågan att klara av ditt uppdrag och att du har din ledares förtroende och stöd i processen är grundläggande i ditt eget välmående.

Det är få saker som får mig att må så dåligt som att stå ensam i en situation som jag känner att jag faktiskt inte klarar av.

Synligt ledarskap

Att utöva ett synligt ledarskap handlar inte bara om att synas och vara tillgänglig själv utan även och kanske snarare om att se andra att visa att du ser andra.

Även här är forskningen otvetydig. Att se någon skapar inte bara trygghet utan det är även ett sätt att visa att vi som ledare bryr oss om personen och att det som personen gör är viktigt och meningsfullt.  Att fråga någon hur det går och hur de mår och att lyssna och faktiskt bry sig om svaret är ett otroligt viktigt verktyg i vårt ledarskap

Synligt ledarskap är att ge kontinuerlig feedback. Belöna ofta, givetvis inte oförkänt, men ofta. Glöm inte att balansen mellan vår ansträngning och vår upplevda belöning är viktig för vårt välmående. Feedback är en väldigt tydlig och viktig belöningsform. Om du som ledare dessutom har varit tydlig i dina förväntningar så skapar du helt andra förutsättningar i att vara komplett i din feedback.

Lär känna dina medarbetare

Att vara synlig och att se, skapar förutsättningar för oss att lära känna vår personal och att börja se riskmönster. Hur gör man med en ambitiös individ som alltid tar det stora perspektivet och inte riktigt klarar av att begränsa sig? Var nära, fundera tillsammans och prata om förväntningar och hur man kan närma sig ett åtagande i små steg framåt. Ge feedback och belöna dennes hållbara beteenden, inte alltid de mest ambitiösa. ”Bra att du valde bort att göra den där saken också…”

Synligt ledarskap handlar också om att förstå att vi är alla hela individer som har ett jobb och ett privatliv som tillsammans summerar upp till personen. Är det tungt hemma blir det tungt på jobbet. Se det, agera på det och motivera till samtal kring denna problematik.

Meningsfyllt ledarskap

Meningsfyllt ledarskap handlar om flera olika saker för mig. Dels handlar det om att jobbet skall vara meningsfyllt och det jag gör skall kännas viktigt men det handlar också om att kunna förklara hur det vi gör är meningsfullt i stort.

Som ledare har jag alltid burit med mig ordet varför. Jag vill alltid kunna svara på frågan ”varför”. Varför gör vi den här förändringen, varför jobbar vi med våra mål, varför gör vi det här nu och inte sen? Svaret på frågan varför skapar mening både i stort som i smått. Vi har som människor ett behöv av att vara delaktiga i något som är meningsfullt, något som är större än jag själv och därför är det viktigt att kunna förklara varför.

För mig har min roll som ledare nästan alltid känts meningsfull. Jag jobbar med människor och inget är viktigare än det.

Däremot har inte alltid bolagen jag har jobbat hos lyckats förklara varför det som de gör är så viktigt eller meningsfullt, bolagets eget varför har inte varit klart.

Som ledare är det även viktigt att vi funderar på vårt eget varför och gör det tydligt och klart. Varför gör vi det vi gör? Självinsikt och att vara sann mot sig själv och sin person är en förutsättning för att bli en hållbar ledare.  En ledare som inte är sann mot sig själv blir lätt genomskådad och det kostar alltid såväl förtroende som respekt vilket är något som inte är lätt att återupprätta.

Sammanfattningsvis

Hållbart ledarskap handlar om tydlighet, synlighet och meningsfullhet. Lyckas vi få ihop en lagom blandning av detta kommer vi som ledare inte bara skapa framgångsrika organisationer utan de kommer dessutom att vara friska.

Så jag avslutar med en liten tankeövning.

Hur kan du bli mer tydlig, ännu mer synlig och skapa ännu mer mening för dig och de omkring dig? 

2 reaktioner på ”3 tips på hur vi som ledare skapar friska organisationer”

  1. Pingback: Hur leder jag friskt? - Ledarskap1.se - Hållbart ledarskap

  2. Pingback: Hur leder vi och vad leder till friska och framgångsrika organisationer? - Ledarskap1.se - Hållbart ledarskap

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.