Recension av Reinventing organizations

Det är uppfriskande att läsa tankar där man helt byter perspektiv. Man vänder och ser saker från nya vinklar. Man försöker hitta nya lösningar på gamla problem. Boken Reinventing Organizations är en sån bok. I mina ögon är den otroligt inspirerande och tänkvärd och jag rekommenderar den varmt.

Jag läste den illustrerade versionen vilket var mycket uppfriskande. Det är den bästa bilderboken jag läst på många år (ledsen mina barn).

Författaren Frederic Laloux delar in organisationer i olika typer via olika färger och egenskaper. Det Laloux menar är framtidens organisation är det han beskriver som the Teal Organization.

Nedan följer en kort sammanfattning av de olika organisationstyperna.

Frederic Laloux, Reinvetning Organizations (Nelson Parker 2014) fritt översatt Johan Victor

Agila organisationer

Mycket av det som Frederic Laloux beskriver som en Teal organisation är värderingar som till mångt och mycket återfinns inom det man i systemutveckling betecknar som agil utveckling. Då jag själv varit aktiv inom utvecklingsindustrin hela min karriär är det agila tänkandet inget nytt i sig. Det gör att tankarna till viss del körts ett par varv genom mitt huvud under åren. Men när jag läser den här boken måste jag ta dessa tankar ännu längre vilket ibland är jobbigt men samtidigt roligt och spännande.

Tänker klart tanken

Det som är väldigt givande i boken är att Frederic tänker klart teorin och att han dessutom har levande exempel att utgå ifrån. Det är inte en utopisk situation han pratar om utan det finns organisationer som verkar på detta sätt. Det är otroligt stimulerande att läsa om de faktiska exemplen och hur man har löst många av de frågor jag själv inte sett lösningar på.

För visst kräver Teal organisationer en helt annan uppsättning av arbetsprocesser. Till exempel hur vi fattar beslut, hur vi organiserar oss, hur vi motiverar oss etc etc… Huvuddelen av boken går ut på att beskriva och exemplifiera vad som krävs vilket gör att det känns handfast. Måhända stort men trots allt konkret.

Tre principer

Teal organisationen bygger på tre huvudsakliga principer.

1. Självorganisering

Man beskriver i boken problematiken för hierarkiska organisationer att vara effektiva i dagens komplexa omvärld. Den “Tealska” organisationen bygger istället för hierarkiska strukturer på självorganiserade och självbestämmande enheter. Några av de exempel som ges är ett vårdföretag i Holland som består av 9 000 anställda där hela organisationen är uppdelad av enheter av tio till tolv sjuksystrar. Varje enhet är helt självständig och självorganiserande och består inte av någon form av ledare. De uppgifter av ledarkaraktär som finns delas mellan gruppens medlemmar baserat på vilja och kompetens.

2. Helhet (Wholeness)

Helhet handlar om att framhäva hela vår potential och ta bort den mask och det professionella jaget vi ofta uppvisar på arbetsplatsen. Genom att agera helt och autentiskt så mår vi bättre och upplever arbetet som mer uppfyllande.

3. Ständigt utvecklande syfte

“Tealska” organisationer är som alla andra organisationer i ständig utveckling och förändring. Skillnaden är att istället för att försöka förutse och kontrollera framtiden så låter man bolaget utvecklas i den riktning det naturligt blir. Man pratar om att känna av och följa snarare än att försöka förutse och kontrollera.

Jag vill bli Teal!

Att bli en Teal organisation är i sig en fundamental förändring, något av ett paradigmskifte och omöjlig att förutspå och förutsäga. Frederic säger själv att om man vill börja förändra sin organisation så börja någonstans och ta ett litet steg. Utvärdera sedan och bestäm därefter nästa steg. Tro inte att du kan förutsäga vad som kommer hända när du väl börjar den här processen.

En sak är säkert, för att lyckas behöver såväl styrelse som ledning vara helt överens om att det är efter dessa förutsättningar man vill driva sin organisation. För när det väl börjar blåsa och resultaten kanske sviktar så är ju inte tanken att det första du skall börja göra är att börja införa en massa kontrollfunktioner igen.

Läs boken

Jag rekommenderar boken varmt. Den har fått mig att tänka i en massa nya intressanta banor. En sak är säker, det måste ske något kring hur vi bygger organisationer, det gamla sättet känns omodernt och otidsenligt och vi ser inte minst det i antalet människor som faktiskt inte mår bra på jobbet och i livet.

Här är ett annat case som jag fick tips på.

Confessions of a Company Without Managers (1 year later)

 

 

Boken kan köpas

illustrerad på

 

utan illustrationer på

 

på svenska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.