Vi har inte råd att inte ha råd!

kostnad

Att investera i människors välmående är enkelt att räkna hem. Dessutom innebär investeringar i att bygga friska organisationer att motivationen och glädjen höjs hos all personal. Jag tänkte i detta blogginlägg titta närmare på de faktiska kostnader som en stressrelaterad sjukskrivning orsakar för en organisation.

Dolda kostnader

Vi vet att människor som mår dåligt och är stressade är mindre produktiva. Det är svårt att mäta just effektivitets- och produktivitetsbortfall. Vi vet att många av stressymtomen i sig är produktivitetssänkande. Det handlar till exempel om trötthet, koncentrationssvårigheter och andra fysiska symptom som skapar korttidssjukskrivningar, så som sänkt immunförsvar, led- och muskelvärk etc.

Från egen erfarenhet upplevde jag långt innan jag faktiskt blev sjukskriven att jag var mindre effektiv. Hur mycket mindre? Låt oss säga 10% för att räkna lågt. Vi vet dessutom att ca 50% av arbetstagare idag upplever att de har alldeles för mycket att göra och fyra av tio säger att deras arbete är psykiskt påfrestande. Det skulle faktiskt kunna innebära att 40% av vår personal inte är i närheten av att arbeta på full effekt.

Bara detta effektivitetsbortfall är skäl nog att arbeta med att skapa friska organisationer. Men låt oss strunta i detta faktum och bara titta på de faktiska kostnaderna för dem som sjukskrivs.

Vad kostar en sjukskrivning?

Det finns en väldigt enkel schablon man kan använda sig av när det gäller korttidssjukskrivningar (dvs 1-14 dagar). Varje sjukdag kostar minst 10% av månadslönen. Detta motsvarar de kostnaderna som själva sjukskrivningen orsakar, dvs lön, semester, sociala avgifter samt indirekta kostnader så som lokal etc. Så för en person med 40 000 kr i månadslön så kostar en sjukskrivningsdag minst 4 000 kr.

Fortsätter sjukskrivningen, låt oss räkna på 6 månader  (jag använder fortfarande modellen från “Personalekonomi idag”) så kostar det bolaget (fortfarande med en person med en lön på 40 000 kr i månaden) mellan 110 000-220 000 kr beroende på om vi fortsätter att räkna med de indirekta kostnaderna eller ej. I den summan ingår inte kostnaderna för en ersättare och den fortsatta rehabiliteringen av den sjukskrivne.

Kostnaden för en ersättare

Låt oss räkna på att vi tar in en konsult som kostar oss 800 kr i timmen för att täcka upp för den sjukskrivne. Vi behöver visserligen inte betala lönen för den anställde så den kostnaden tar vi bort. Totalen landar då på mellan 300 000 och 400 000 för 6 månader och då har vi en person som är ny i rollen och som behöver tid och handledning för att komma in i arbetet.

Vi pratar här om kostnader för 1 person!

I den här beräkningen har vi inte räknat med rehabiliteringen av den sjukskrivne, andra effekter en organisation kan uppleva när någon sjukskrivs av stress och den belastning som läggs på dennes chef och HR-avdelning och eventuella kostnader för företagshälsovård.

Skall vi investera i friskskapande åtgärder?

Om någon frågar om det är värt att utbilda våra ledare och vår personal i friskskapande åtgärder, eller att initiera förändringsprojekt kring friska organisationer så är det ganska enkelt att räkna hem den investeringen. Om den enda effekten av en 400 000 kr investering är att vi lyckas avstyra en enda sexmånaders sjukskrivning så har den redan betalat sig.  Att ha det som enda effektmål för en utbildningsinsats eller ett förändringsprojekt tycker jag dessutom är defensivt, investeringen kommer att få ringar på vattnet.

Vad menar jag med defensivt?

De områden man bör arbeta med för att förebygga sjukskrivningar handlar om generell motivation, en sund ledarskapskultur med starka och stödjande ledare. Det handlar om att förtydliga syfte och strategi samt se till att förväntningar förtydligas och diskuteras i organisationen. Effekterna kommer inte bara att synas i minskade sjuktal utan även i minskat antal stressade medarbetare i organisationen i stort.

Kostnaderna för en sexmånaders sjukskrivning med en inräknad konsultersättning motsvarar ett förändringsprojekt på totalt 16 man-veckor eller 16 hela utbildningsdagar med Ledarskap1. Om jag inte, med den insatsen, lyckas få er att undvika en sexmånaders sjukskrivning så skulle jag ge er pengarna tillbaka.

Vi har inte råd att inte ha råd!

 

Vill du ta del av min excel kring hur jag räknade på detta så hör av dig eller skriv en kommentar  under inlägget så skickar jag den.

Vill ni veta hur Ledarskap1 kan hjälpa er, kontakta mig så bestämmer vi tid för ett möte.

Läs gärna mer om mina tjänstepaket, föreläsningar och utbildningskoncept.

2 reaktioner på ”Vi har inte råd att inte ha råd!”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.