Agilt ledarskap på distans

Varför?

Den här utbildningen är framtagen till organisationer som vill inspirera och fundera och utbilda kring vad det innebär att arbeta som ledare i en agil miljö.

 

Beskrivning

Följande kurs baseras på ett antal olika utbildningsblock. Vi börjar från början med att definiera varför agila metoder har blivit så stort och varför agile får en allt mer dominant position i dagens komplexa samhälle. Vi går sedan in och tittar vidare på hur organisationer utvecklats över tid för att sedan zooma in på det specifika med agila organisationer och agilt ledarskap. Kursen behandlar den agila historien och låter oss positionera in oss som ledare i en agil miljö.

Vi börjar med att bekanta oss med Scrum som metod och de traditionella agila rollerna som finns runt Scrum. Vi lär oss om teamutveckling och hur vi kan bygga effektiva team. Vi går sedan in och tittar på lärande i agila organisationer och avslutar med en diskussion kring kvalitet samt avslutningsvis motivation och hur vi i en agil organisation arbetar utifrån intern motivation.

Upplägg

Utbildningen är strukturerad efter ett distans koncept och varvar förinspelat material med live-seminarier. Allt material samlas på min egen lärandeplatform https://agilportalen.se.

Inför varje vecka skickar vi ut en eller flera videos beroende på hur länge ni vill bedriva utbildningen. Efter varje teoridel genomför vi ett liveseminarie där vi diskuterar videons samt arbetar med övningar från veckans filmer.

Jag driver utbildningen från min egen TV studio vilket skapar helt unika förutsättningar för interaktiva och intressanta liveseminarier.

 

Resultat

  • Förståelse för vad det innebär att vara agil
  • Identifiera när och varför agila metoder fungerar och när det inte fungerar
  • Förstå vad som krävs av ledare i en agil miljö
  • Använda agila metoder och arbetssätt i den egna miljön
  • Verktyg för att utveckla agila organisationer

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till:

  • Ledare i agila organisationer
  • Medarbetare i en agil organisation
  • Organisationer som är på väg in i en agil transformation

Sagt om utbildningen

"Johan är en inspiratör och kommunikatör ut i fingerspetsarna. Hans sätt att leda deltagarna från invanda spår och visa upp nya vägar ger ständigt nya a-ha-upplevelser. Han har en pedagogik som grundar sig i dialog och samarbete mellan alla deltagare, vilket gör att man växer ett par centimeter som person på hans föreläsningar. Som pricket över i:et är Johan en väldigt rolig människa"

Student

Utbildare: Johan Victor

LÄNGD: Jag kör utbildningen vanligen på 7 veckor uppdelat i 7 liveseminarier.

PRIS: Enligt offert

INTRESSERAD? johan@ledarskap1.se

Kontakt: