Friska och framgångsrika farmaceuter

Välkommen till  testet för Friska och framgångsrika farmaceuter

Som ett del i eventet Friska organisationer och arbetsmiljö lanserar Ledarskap1 ett test för att mäta hur våra organisationer mår. Delta gärna då vi kommer att använda oss av resultatet utifrån ett grupperspektiv under dagen.

Tanken med testet är att påvisa vilka faktorer som spelar in när det gäller att skapa friska och framgångsrika organisationer samt ge just er organisation ett nuläge på var ni befinner er.

Testet avser inte att vara något heltäckande analysverktyg, men faktorerna vi mäter är stödda av modern forskning kring vad som skapar friska organisationer. Testet tar inte mer än 5 minuter att genomföra.

Testet är anonymt men om ni väljer att fylla i e-mailadress under testet så godkänner du att:

  • Genom att fylla i min mailadress, lämnar jag mitt samtycke till att data inhämtad från frågeformuläret sammanställs och behandlas i syfte att bedöma mina egna resultat av testet,
  • Att data makuleras 2 veckor efter kurstillfället

 

För att starta testet tryck på "nästa" knappen nedanför.


E-mail (fyll i din e-mail om du vill ha en sammanställning av ditt resultat skickat till dig)