Föreläsning: Hur skapar vi friska organisationer?

Hållbart arbetsliv - förebyggande arbete mot stressFörebyggande arbete mot stress

Hur kan vi arbeta förebyggande och proaktivt mot stress? Vad kan organisationer idag göra för att skapa hållbara förutsättningar för sin personal? Vad säger teorierna och vad har vi för förutsättningar idag att omsätta teori till praktik?

Jag tar er igenom min resa och kopplar den till vad vetenskapen säger skapar och driver stress i vår arbetsmiljö. Det är en resa genom motivation, stöd, närvarande chefsskap, riskpersoner, samt vilka olika dimensioner vi kan titta på som arbetsgivare för att skapa en miljö för vår personal som är hållbar.

Ladda ner mitt produktblad som beskriver upplägget närmre.

Målgrupp:

  • Organisationer som idag har problem med korttidssjukskrivningar och som vill göra något åt det
  • Organisationer som proaktivt vill arbeta att skapa hållbara förutsättningar för sin personal

Offert föreläsningar