Dag: 30 januari, 2017

acceptans
Johan Victor

Jag vet hur vi löser det…

Hade det inte varit fantastiskt om jag bara på tre, fyra korta rader kunde svara på hur vi skulle kunna skapa ett vaccin mot epidemin av

Läs mer »