Workshops

postits

Vill ni mer praktiskt arbeta med ledarskap eller ett hållbart arbetsliv så erbjuder jag ett antal förberedda workshops som jag kan anpassa efter ert behov. I ett sådant här upplägg varvar jag en teoretisk bakgrund med praktiska övningar där vi arbetar inom ett specifikt område.

 

 

Exempel på ämnen:

  • Vad kan vi göra för att minska antalet sjukskrivna i vår organisation
  • Hur kan jag påverkar min situation?
  • Hur kan vi förtydliga vår strategi för att skapa större trygghet och tydlighet?