Hållbart arbetsliv

balansJag delar med mig av min personliga resa från panikångest till utmattningssyndrom och utmattningsdepression. Jag berättar vad jag har upplevt och vad jag har gjort för att komma tillrätta med min situation. Det är en resa i de senaste årens psykologiska trender men  det är min resa. Jag försöker inte hävda att mina sätt är rätt sätt utan snarare förmedla vad jag har gjort. Tanken är att förklara, förtydliga hur det känns att vara i situationen men även delge vad jag tror gjort att just jag hamnade där jag hamnade. Jag vill också inspirera kring hur man kan jobba med sig själv, vare sig man är i situationen idag eller om man känner igen sig i hur det är att kämpa med den berömda balansen i livet.

Målgrupp:

  • Organisationer som vill lära sig mer om psykisk ohälsa
  • Vårdcentraler som vill utbilda eller utveckla läkare och psykologer i hur det är att vara patient med diagnoser inom kategorin psykisk ohälsa.
  • Företagshälsovård som antingen vill dela med sig till sina kunder av hur det är att ha ett jobb och drabbas av utmattningssyndrom.

Sagt om föreläsningen:

“Alla i teamet upplevde att det var mycket tankeväckande att få höra om hur det är att uppleva psykisk ohälsa ur ett patientperspektiv. Det är sällan vi får chansen att höra en översikt av en patients historia i sin helhet.

Vi har inspirerats till många samtal på olika teman efter föredraget. Det känns som att det finns många personer vi träffar som har liknande livssituation som du. Det var intressant att höra dina tankar om hur det är att vara mitt i livet, med barn och arbete och att man kanske inte kan sträva efter balans i tillvaron, utan snarare försöka arbeta med acceptans. Det var intressant att höra hur du arbetat med olika metoder under olika perioder i livet och slutsatsen att det inte räcker med att arbeta med yttre förändringar, utan att det också behövs ett inre arbete med acceptans och förståelse för hur man ska hantera tankar och känslor. Det var bra att du gav exempel på hur du blivit bemött på bra och mindre bra sätt inom vården.

Du är bra på att föreläsa, så det bidrog såklart till att det var lätt att ta till sig det du sa. Bra blandning av humor och allvar”

Lina  – Boo Vårdcentral