15 januari, 2018

Föreläsning i Agil förändringsledning

Varför?

Det pratas mycket om förändringar just nu. Att det är viktigt för företag att kunna anpassa sig och hantera de förändringar de ställs inför. Vi tror att alla företag tycker att det är viktigt att vara duktiga på förändringsarbete. Trots det misslyckas ca 70 % av alla förändringar.

Beskrivning

Föreläsningen handlar om hur företag och organisationer med hjälp av ett agilt förhållningssätt kan lyckas medförändringar. Vi beskriver det agila manifestet med dess värderingar och principer. Med utgångspunkt från våra erfarenheter kring agil utveckling och förändringsarbete har vi tillsammans tagit fram en konkret modell för hur vi kan lyckas i våra förändringar.

UPPNÅTT RESULTAT

  • Ökad förståelse för varför många förändringsarbeten misslyckas
  • Ökad förståelse för framgångsfaktorer för lyckade förändringar
  • Kunskap om de grundläggande värderingarna och principerna som utgör det Agila manifestet
  • Kunskap om en konkret metod för agil förändringsledning

MÅLGRUPP

Föreläsningen riktar sig till:

  • Dig som är mitt i eller står inför en förändring
  • Er som ledningsgrupp som ansvarar för och initierar olika förändringar

Sagt om föreläsningen

Har du hört Johan Victor föreläsa? Om inte, gör det! Med energi, inlevelse och en massa känsla levererar han klokheter som landar djupt och känns.

Sanna

FÖRELÄSARE: Catrin Brodin & Johan Victor

LÄNGD: ca 1 timme

PRIS: Enligt offert

INTRESSERAD? Kontakta catrin.brodin@waygroup.se eller johan@ledarskap1.se