6 oktober, 2016

Tjänstepaket

Friska organisationer är framgångsrika.  Låt Ledarskap1 hjälpa er att bli bättre på att arbeta proaktivt med er organisations välmående. Ledarskap1 erbjuder tjänster kring ett hållbart arbetsliv och ett hållbart ledarskap. Nedan kommer några exempel på vad jag kan hjälpa er med. Har ni frågor så tveka inte att kontakta mig.

Hur bygger vi friska och framgångsrika organisationer?

Jag har tagit fram en process och ett utbildningspaket för hur man proaktivt kan arbete med psykisk ohälsa inom en organisation. Baserat på aktuell forskning i området så gör vi tillsammans en analys av era nuvarande sjuktal. Vi skapar gemensamt ett business case och tittar på vad sjukskrivningarna kostar för er. Vi låter era riskgrupper svara på en enkät för att få ett kvantitativt material för att analysera just er situation. Baserat på resultatet av dessa analyser sätter vi sedan ihop en handlingsplan och ett utbildningspaket till de personer i organisationen som behöver det mest.
Läs mer

Lärare

Ledarskap1 erbjuder lärartjänster. Det kan antingen vara inom Yh-skolors regi men även hos företag eller andra utbildningsanordnare. Fokusområden är agila arbetssätt, ledarskap och kommunikation

Läs mer

Hållbart arbetsliv

Jag har i nära samarbete med fackförbundet Sveriges Farmaceuter tagit fram ett föreläsnings- och utbildningskoncept för deras medlemmar. Det grundar sig på min egen erfarenhet som ledare och chef men även som tidigare utbränd. Jag delar med mig av min egen resa samtidigt som vi tittar på vad forskningen idag säger att vi proaktivt kan göra för att bygga friska och framgångsrika organisationer.

Läs mer

Nya arbetsmiljöfordningen

Håller ni likt många andra just nu på att titta igenom vad de nya arbetsmiljöföreskrifterna betyder för er och behöver ni hjälp i det arbetet? Jag har en plan för hur man kan möta dessa nya förutsättningar. Jag hjälper er att utbilda era ledare på bästa sätt i linjer med er organisations behov. Jag för med mig både på mina egna erfarenheter som chef men även som utbränd. Vi tittar på den senaste forskningen och se hur ni med hjälp av denna kan analysera just er situation.  Vi tar gemensamt fram en handlingsplan som hjälper er vidare i processen.

Rehab- och inskolningsprocess

Har ni funderat över hur er process ser ut för rehabilitering av utbränd personal?

Jag har själv en egen lång bakgrund som personalchef och jag vet hur svårt det är och hur ensam man kan känna sig när en i ens grupp drabbas av utbrändhet. Hur skall jag förhålla mig till detta, hur kan jag hjälpa på bästa sätt? Det är det viktigt att man har en tydlig process som organisation när det gäller rehabilitering. Jag som chef behöver stöd och att ha ett antal frågor att ta ställning till tillsammans med såväl arbetsledare som personen själv hjälper mig. Behöver ni hjälp att se över er rehabprocess kontakta mig.