5 oktober, 2017

Test för friska och framgångsrika organisationer

Hur frisk är er organisation?

Vi lanserar ett test för att du skall kunna se hur frisk din organisation är. Tanken är att påvisa vilka faktorer som spelar in när det gäller att skapa friska och framgångsrika organisationer samt ge just er organisation ett nuläge på var ni befinner er.

Testet avser inte att vara något heltäckande analysverktyg, men faktorerna vi mäter är stödda av modern forskning kring vad som skapar friska organisationer. Testet tar inte mer än 5 minuter att genomföra.

Fyller du i din e-mailadress i slutet av testet får du dessutom en kortare analys av ditt resultat.

Har ni frågor kring testet tveka inte att kontakta mig

1. Förväntningarna på mig i min yrkesroll är klara och tydliga:
(1 =instämmer inte alls  6=instämmer helt och hållet)
2. I vår organisation får man regelbunden feedback av sin chef
(1 =instämmer inte alls  6=instämmer helt och hållet)
3. I vår organisation får man regelbunden feedback av sina kollegor
(1 =instämmer inte alls  6=instämmer helt och hållet)
4. I vår organisation har jag ett naturligt stöd från kollegor och ledare om jag har för mycket på mitt bord eller behöver annat stöd?
(1 =instämmer inte alls  6=instämmer helt och hållet)
5. Medarbetare i vår organisation känner ett engagemang för  företagets syfte och vision
(1 =instämmer inte alls  6=instämmer helt och hållet)
6. Människor i vår organisation känner till och jobbar efter våra värderingar
(1 =instämmer inte alls  6=instämmer helt och hållet)
7. I vår organisation finns en tydlig och kommunicerad strategi
(1 =instämmer inte alls  6=instämmer helt och hållet)
8. Jag har tydliga mål kopplade till hur jag bidrar till hur vi som organisation lyckas
(1 =instämmer inte alls  6=instämmer helt och hållet)
9. Jag har tydliga mål kopplade till mig och min egen utveckling och hur jag skall utvecklas och lyckas.
(1 =instämmer inte alls  6=instämmer helt och hållet)
10. Mina mål följs upp och utvecklas kontinuerligt och naturligt i vår organisation
(1 =instämmer inte alls  6=instämmer helt och hållet)
11. Vi har en tydlig process hur vi arbetar med ständiga förbättringar i vår organisation
(1 =instämmer inte alls  6=instämmer helt och hållet)
12. Min organisation består av
Fyll i bokstäverna du ser (detta är för att undvika spam)

E-mail (fyll i din e-mail om du vill ha en sammanställning av ditt resultat skickat till dig)