2 mars, 2017

Föreläsning – Ledare men inte chef

Den här föreläsningen är en inspirationsföreläsning kring ledarskap.  Att tala kring ledarskap är roligt och ämnet ”Ledare men inte chef” gör att man tvingas börja vid grunden. Jag får ställa den ultimata frågan. ”Vad handlar ledarskap om egentligen?”. Resan börjar där och efter det tas vi med till mina favoritämnen feedback och motivation.

Föreläsningen är framtagen för att passa en bred målgrupp som vill inspireras kring det egna ledarskapet och hur vi med hjälp av enkla medel kan växa här.

Målgrupp:

  • Grupper som formellt kanske inte är chefer men som trots detta ofta agerar som ledare eller skulle kunna agera som ledare.
  • Eller chefer som behöver påminnas om vad ledarskap handlar om egentligen

Tid

ca 50 min

Sagt om föreläsningen

”Grym talare, m humor, konkreta verktyg, snygg presentation, bra dialog m publiken, bra variation i röstläge, energiskt kroppsspråk och snygga konstpauser!”

”En fantastisk föreläsning med mycket konkreta verktyg levererade på ett sätt som berörde både med allvar och humor.”